Wirkhaus 2018

David Otto Wirkhausile pühendatud

Noorte Puhkpilli- ja löökpilllimängijate Konkurss 2018

18.-20. oktoobril 2018 Kõrvekülas Tartu valla Muusikakoolis

Info: wirkhaus2018@gmail.com, tel. 55609069

 

KONKURSI JUHEND

1. Korraldajad ja eesmärk

1.1. Konkursi korraldajateks on Tartu valla Muusikakool ja Tartu vallavalitsus.

1.2. Konkursi eesmärgiks on:

populariseerida puhkpillimuusikat

propageerida noorte seas puhkpillimängu ja muusikaharidust

innustada noori esitama Eesti heliloojate muusikat

2. Osavõtjad

2.1. Konkursil võivad osaleda noored puhkpillimängijad, kes on mõne Tartu või Lõuna- Eesti regiooni muusikakooli (kunstide kooli, muusikastuudio) õpilaste nimekirjas, mahuvad vanusepiiridesse ning kelle esitus vastab konkursi juhendile. Regioonid on paika pandud Eesti Muusikakoolide Liidu poolt: http://www.muusikakoolid.ee/index.php?valik=sisu&sisutekst=26

2.2. Osalejad on jaotatud vanusegruppidesse (vanus kehtib konkursipäeval):

kuni 10 aastased (kaasa arvatud), kava pikkus kuni 4 min

11- 12 aastased, kava pikkus kuni 5-6 min

13-14 aastased, kava pikkus kuni 6-7 min

15-16 aastased, kava pikkus kuni 8-9 min

17 aastased ja vanemad, kava pikkus kuni 10 min

2.2.1. Osalejad võivad soovi korral konkureerida aste vanemas vanuserühmas. Selleks tuleb teha vastav sooviavaldus meili teel.

2.3. Osalejad on jagatud järgmistesse pillirühmadesse:

Plokkflöödid; flöödid; oboed ja fagotid; klarnetid; saksofonid; trompetid; metsasarved; madalad vaskpillid (aldid, eufooniumid, tromboonid, tuubad); löökpillid.

2.4. Iga muusikakool tohib välja panna kuni 3 osalejat flöötide  vanuserühma kohta (nt. 3 flööti kuni 10 aastased, 3 flööti 11-12 aastased jne.). Piirang ei kehti ülejäänud istrumentidele.

3. Repertuaar ja esitamine

3.1. Esineja valmistab ette 2 erineva karakteriga muusikapala, millest üks on Eesti helilooja looming. Lubatud on ka Eesti rahvalaulud- ja viisid, igasugused seaded ja arranžeeringud.

3.2. Kogu saatega kava esitatakse peast.

3.2.1. Soolopala (saateta) võib esitada noodist.

3.3. Kava esitatakse klaveri (kitarri või mõne muu instrumendi) saatel või soolonumbrina, saade helikandjatelt ei ole lubatud.

4. Žürii

4.1. Võistlust hindab elukutselistest muusikutest ja (või) instrumendiõpetajatest koosnev žürii.

4.2. Hinnatakse esineja muusikalisi oskusi ja lavakultuuri.

4.3. Pillirühmi hinnatakse eraldi ja vanusegruppide kaupa, žüriil on õigus osalejate vähesuse tõttu mõnes pilli- või vanurerühmas teha hindamisel muudatusi.

4.4. Hindamine toimub 25 palli süsteemis. Parim selgub aritmeetilise liitmise tulemusena. Žüriile jääb õigus hindamissüsteemi muuta.

5.Konkursi ajakava, autasustamine ja lõppkontsert

5.1. Konkursi lõplik ajakava selgub peale osalejate registreerumist, hiljemalt 12.-ndaks oktoobriks 2018 ning pannakse välja Tartu Valla Muusikakooli kodulehele.

5.2. Konkursi esimesel päeval, 18.oktoobril algusega 16.00 Tartu vallamaja saalis esinevad klarnetid ja saksofonid. Võitjad tehakse teatavaks päeva lõpus, toimub autasustamine.

5.3. Konkursi teisel päeval, 19. oktoobril algusega kell 10.00 Tartu vallamaja saalis esinevad  plokkflöödid ja flöödid, oboed ning fagotid.  Konkursipäeva keskel on nooremate vanuserühmade ja lõpus vanemate vanuserühmade autasustamine.

5.4. Konkursi kolmandal päeval, 20.oktoobril algusega 11.00 esinevad Kõrveküla Põhikooli saalis vaskpillid ja löökpillid, autasustamine on vahetult enne lõppkontserti.

5.5. Lõppkontsert toimub 20.oktoobril kell 17.00 Kõrveküla Põhikooli saalis. Kontserdil astuvad üles konkursil I koha saanud laureaadid.

5.6. Vähemalt kahes pillirühmas kuulutatakse välja Grand Prix, mille võitnutele pannakse auhinnaks välja õpilasinstrument (koostöös firmaga Viande Music OÜ). Grand Prix-d ei anta välja kaks aastat järjest ühele ja samale laureaadile, sellisel juhul kuulub instrument järgmise punktisumma kogunud õpilasele.

6. Osalejate registreerimine ja osavõtumaks

6.1. Osalejate registreerimine avatakse 10. septembril 2018. Osalejad registreeruvad hiljemalt 8. oktoobriks 2018 (kaasa arvatud) Tartu valla Muusikakooli kodulehel, täites                 registreerimisvormi, või meiliaadressil wirkhaus2018@gmail.com.

6.2. Registeerimisel palume ära märkida: õpilase nimi, sünniaeg, telefon ja meiliaadress, instrument, muusikakool, erialaõpetaja ja kontsertmeister, palade helilooja ja pealkiri, kava pikkus minutites.

6.3. Konkursi osavõtumaks 10 EUR-i õpilase kohta tuleb kanda 8.oktoobriks 2018 Tartu Vallavalitsuse arveldusarvele EE232200221031405424 või EE441010102017096005. Makse selgituses palume ära märkida õpilase nimi ning märgusõna Wirkhaus.  Arvete saamiseks palume vastav soov saata hiljemalt        1.oktoobriks meiliaadressile wikhaus2018@gmail.com.

KOHTUMISENI KÕRVEKÜLAS! Küsimused ja ettepanekud on oodatud meiliaadressile wirkhaus2018@gmail.com või telefonile 55609069 (Priit Sonn).

Haava 6 Kõrveküla 60501, tvmkool@gmail.com, tel. 55584528