Wirkhaus 2019

 

David Otto Wirkhausile pühendatud

Noorte Puhkpilli- ja löökpilllimängijate Konkurss 2019

17.-19. oktoobril 2019 Kõrvekülas Tartu Valla Muusikakoolis

Info: wirkhaus2019@gmail.com, tel. 55609069

 

KONKURSI JUHEND

1. Korraldajad ja eesmärk

1.1. Konkursi korraldajateks on Tartu Valla Muusikakool ja Tartu Vallavalitsus.

1.2. Konkursi eesmärgiks on:

populariseerida puhkpillimuusikat

propageerida noorte seas puhkpillimängu ja muusikaharidust

innustada noori esitama Eesti heliloojate muusikat

2. Osavõtjad, kava pikkus

2.1. Konkursil võivad osaleda noored puhkpillimängijad, kes on mõne Tartu või Lõuna- Eesti regiooni muusikakooli (ka kunstide kooli, muusikastuudio) õpilaste nimekirjas, mahuvad vanusepiiridesse ning kelle esitus vastab konkursi juhendile. Regioonid on paika pandud Eesti Muusikakoolide Liidu poolt: Regioonid

2.1.1. Osaleda saavad ka erandina üksikud õpilased teistest Eesti regioonidest (väiksemate osalejate arvuga pillirühmad), kui osaleda sooviv muusikakool teeb korraldajale vastava avalduse ning see korraldaja poolt kinnitatakse.

2.2. Osalejad on jaotatud vanusegruppidesse (vanus kehtib konkursipäeval):

kuni 10 aastased (kaasa arvatud), kava pikkus kuni 4 min

11- 12 aastased, kava pikkus kuni 5-6 min

13-14 aastased, kava pikkus kuni 6-7 min

15-16 aastased, kava pikkus kuni 8-9 min

17 aastased ja vanemad, kava pikkus kuni 10 min

2.2.1. Osalejad võivad soovi korral konkureerida aste vanemas vanuserühmas. Selleks tuleb teha vastav sooviavaldus meili teel.

2.3. Osalejad on jagatud järgmistesse pillirühmadesse:

Plokkflöödid; flöödid; oboed ja fagotid; klarnetid; saksofonid; trompetid; metsasarved; madalad vaskpillid (aldid, eufooniumid, tromboonid, tuubad); löökpillid.

2.4. Iga muusikakool tohib välja panna kuni 3 osalejat flöötide  vanuserühma kohta (nt. 3 flööti kuni 10 aastased, 3 flööti 11-12 aastased jne.). Piirang ei kehti ülejäänud istrumentidele.

3. Repertuaar ja esitamine

3.1. Esineja valmistab ette 2 erineva karakteriga muusikapala, millest üks on Eesti helilooja looming. Lubatud on ka Eesti rahvalaulud- ja viisid, igasugused seaded ja arranžeeringud.

3.2. Kogu saatega kava esitatakse peast.

3.2.1. Soolopala (saateta) võib esitada noodist.

3.3. Kava esitatakse klaveri (kitarri või mõne muu instrumendi) saatel või soolonumbrina, saade helikandjatelt ei ole lubatud.

4. Žürii

4.1. Võistlust hindab elukutselistest muusikutest ja (või) instrumendiõpetajatest koosnev žürii.

4.2. Hinnatakse esineja muusikalisi oskusi ja lavakultuuri.

4.3. Pillirühmi hinnatakse eraldi ja vanusegruppide kaupa, žüriil on õigus osalejate vähesuse tõttu mõnes pilli- või vanurerühmas teha hindamisel muudatusi.

4.4. Hindamine toimub 25 palli süsteemis. Parim selgub aritmeetilise liitmise tulemusena. Žüriile jääb õigus hindamissüsteemi muuta.

5. Konkursi ajakava, toimumispaik, autasustamine ja lõppkontsert

5.1. Konkursi lõplik ajakava selgub peale osalejate registreerumist, hiljemalt 10.-ndaks oktoobriks 2019 ning pannakse välja Tartu Valla Muusikakooli kodulehele.

5.1.1. Konkurss toimub 17.-19.oktoobril  Tartu vallamaja saalis aadressil Haava 6, Kõrveküla, Tartu vald.

5.2. Konkursi esimesel päeval, 17.oktoobril algusega 15.00 esinevad klarnetid ja saksofonid. Tulemused tehakse teatavaks peale klarnetite esinemist ning päeva lõpus.

5.3. Konkursi teisel päeval, 18. oktoobril algusega kell 11.00 esinevad vaskpillid ja löökpillid. Tulemused teatatakse peale metsasarvede ja trompetite esinemist ning päeva lõpus pärast madalaid vaskpille ja löökpille.

5.4. Konkursi kolmandal päeval, 19.oktoobril algusega 10.00 esinevad plokkflöödid, flöödid, oboed ja fagotid. Tulemused tehakse teatavaks peale plokkflöötide esinemist, peale flöötide nooremaid vanuserühmi ning päeva lõpus.

5.5. Lõppkontsert toimub 19.oktoobril kell 18.00 Tartu vallamaja saalis. Kontserdil astuvad üles konkursil I koha saanud laureaadid.

5.6. Vähemalt kahes pillirühmas kuulutatakse välja Grand Prix, mille võitnutele pannakse auhinnaks välja õpilasinstrument (koostöös firmaga Viande Music OÜ). Grand Prix-d ei anta välja kaks aastat järjest ühele ja samale laureaadile, sellisel juhul kuulub instrument samas vanuserühmas järgmise punktisumma kogunud õpilasele või teise vanuserühma võitjale.

6. Osalejate registreerimine ja osavõtumaks

6.1. Osalejate registreerimine avatakse 10. septembril 2019. Osalejad registreeruvad hiljemalt 10. oktoobriks 2019 (kaasa arvatud) Tartu valla Muusikakooli kodulehel, täites                 registreerimisvormi, või meiliaadressil wirkhaus2019@gmail.com.

6.2. Registeerimisel palume ära märkida: õpilase nimi, sünniaeg, telefon ja meiliaadress, instrument, muusikakool, erialaõpetaja ja kontsertmeister, palade helilooja ja pealkiri, kava pikkus minutites.

6.3. Konkursi osavõtumaks 15 EUR-i õpilase kohta tuleb kanda 10.oktoobriks 2019 Tartu Vallavalitsuse arveldusarvele EE232200221031405424 või EE441010102017096005. Makse selgituses palume ära märkida õpilase nimi ning märgusõna Wirkhaus.  Arvete saamiseks palume vastav soov saata hiljemalt        1.oktoobriks meiliaadressile wikhaus2019@gmail.com.

KOHTUMISENI KÕRVEKÜLAS! Küsimused ja ettepanekud on oodatud meiliaadressile wirkhaus2019@gmail.com või telefonile 55609069 (Priit Sonn).

Haava 6 Kõrveküla 60501, tvmkool@gmail.com, tel. 55584528