Ajaloost

Tartu vald on muusikaajalooliselt kogu Eesti jaoks oluline paik- on ju siin Kõrvekülas Miina Härma sünnikodu ning Väägvere külast on võrsunud kuulus Väägvere Pasunakoor ning selle juht David Otto Wirkhaus.  Eesti tuntuim kontrabassimängija Ludvig Juht on samuti pärit Väägverest. Ka Eesti esimene üldlaulupidu 1869 Tartus sai tänu D.O.Wirkhausile tõuke just sellest vallast.

Miina Härma (1864- 1941)

Tartu Valla Muusikakool asutati 1998. aastal esimese direktori Vello Volteini ja vallavanem Aivar Soobi eestvedamisel, 2000. aastast töötati  juba ametliku koolina. Muusikakool on algusest peale asunud kahes kohas, Kõrvekülas ning Lähtel, kus asuvad valla koolid- Kõrvekülas põhikool ning Lähtel põhikool ja gümnaasium. Esimestel aastatel said valla lapsed õppida üksnes klaverit ning puupuhkpille, aga uute õpetajate lisandudes tuli ka erialasid juurde.

 

David Otto Wirkhaus (1837- 1912)

Ludvig Juht (1894- 1957)

Muusikakooli eesmärgiks on anda lastele head muusikaharidust ning vajalikku esmast pillioskust ja austust muusika vastu kogu eluks. Tartu Valla Muusikakoolist on läinud lapsi õppima ka H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli ning sealt edasi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse ning Viljandi Kultuuriakadeemiasse.  Kooli üks esimesi õpilasi Kreete Perandi õpib praegu metsasarve Saksamaal, Kersti Perandi mängib flööti Vanemuise Sümfooniaorkestris, Aveli Paide on Tartu I Muusikakoolis klarnetiõpetaja.

2014.aastast alates on muusikakooli direktor Ele Sonn. Koolis töötab 13 õpetajat ning õpib olenevalt aastast u 85-90 õpilast . Õppida saab klaverit, klarnetit, saksofoni, plokkflööti, flööti, viiulit, kromaatilist kannelt, kõiki vaskpuhkpille, klassikalist kitarri -ja rütmimuusika kitarri, rütmimuusika laulu-ja löökpille. Puhkpilli- ja löökpilliõpilastel on võimalus osaleda Väägvere Pasunakoori töös. 2018a. sügisest on muusikakoolis võimalik õppida ka viiulit ja kromaatilist kannelt.

Tartu Valla Muusikakooli üks visiitkaarte on David Otto Wirkhausile pühendatud  Noorte Puhkpillimängijate Konkurss, mis toimus taas 2014. aasta sügisel peale mõneaastast pausi, haarates seekord kõigi Lõuna- Eesti muusikakoolide noori puhkpillimängijaid. Konkurssi korraldatakse kord aastas vahetult enne sügisvaheaega. 2015 a konkursile tuli kokku 119 noort muusikut 16-st muusikakoolist, 2016 a 154 osalejat 20-st muusikakoolist.

 

 

 

Vasula tee 12 Kõrveküla 60512, tvmkool@gmail.com, tel. 55584528